Czech

Jak nalézt vítěznou strategii aneb konkrétní příklady z našeho bojového systému, a co od něj můžete očekávat.

25. 5. 2023

V tomhle článku se zaměříme na strategické prvky boje v Medieval, včetně konkrétních příkladů toho, co se může během bitvy odehrát za scénáře.

Bitevní pole v Medieval

V medieval probíhá bitva formou tzv. turn-based combat. Protivníci stojí proti sobě na šachovnici a střídají se na tahu.

Statistiky a role jednotek

V rámci bojového systému Medieval se jednotky řadí do tří "meta" rolí. Těmi jsou DPS, Tank, a Support.

DPS jednotky mají zpravidla větší útočnou sílu, zatímco Tank jednotky mají z pravidla lepší obranu.

Z pravidla píšeme proto, že účinnost a role jednotky v boji se může velmi proměnit např. s výběrem zbraně, neboť konkrétní jednotky mohou používat jen konkrétní výbavu. To znamená, že zatímco některé typy DPS jednotek nemohou používat velký štít, tentýž štít by přidal Tank jednotce body k její charakteristicky vysoké obraně. Z hlediska jejich základních statistik bez těchto zbraní však může být rozdíl mezi těmito DPS a Tank jednotkami naprosto minimální.

Tento prvek dává hráči schopnost si upravit jednotky tak, aby přesně odpovídali jeho bitevnímu plánu. Při vymýšlení strategie je totiž důležité vzít v potaz mnoho odlišných faktorů, jako například to, že těžká jednotka neumí překonat stejnou vzdálenost na bitevním poli jako mrštný, lehce ozbrojený lučištník.

Hra nadále obsahuje přes sto konkrétních bojových schopností, z nichž každá má svůj specifický účinek, a jejichž použití může hrát na bojišti rozhodující roli. Aby toho nebylo málo, nejzákladnější jednotky nedisponují žádnými schopnosti, zatímco high level jednotky mají rovnou dvě.

Podstatou bojového systému je, aby si hráč sám pro sebe objevil a osvojil vlastní vítězné strategie a mohl budovat armádu dle jeho potřeb. Našim cílem je hráčům zajistit rozmanitý a dynamický zážitek plný výzev, který se jen tak nevyčerpá.

Konkrétní ukázky z bitvy

Pro lepší představu toho, jak to může celé vypadat, si popíšeme konkrétní scénáře, které mohou v rámci boje nastat.

The Executioner, čili popravčí – tento bojovník disponuje schopností s příhodným názvem "Execution", ta funguje tak, že hráč nejprve označí jednotku určenou k popravě. Pokud se popravčímu podaří dostat k označené jednotce do časového limitu, tedy daného počtu tahů, je ihned zabita.

Protivník je tedy nucen jednotku ochránit, a to buď tím, že se pokusí popravčímu utéct do konce časového limitu, nebo zabitím popravčího. Vzhledem k tomu, že je popravčí jednotka, která nedisponuje silným brněním a je lehce zabita, je hráč tímto nucen chránit během následujících kol zase jej.

Také však existují např. 'proti-schopnosti,' které danou jednotku před popravou ochrání, čímž je náš popravčí postaven už od začátku bitvy na vedlejší kolej, co do jeho užitečnosti.

Další ze schopností, na kterou se můžete těšit v budoucích updatech, je 'Cauldron,' tedy kotlík.

Po odkliknutí této schopnosti začne vaše jednotka Alchymista vařit smrtící lektvar. Tohle ho zaměstná na několik kol, během nichž nezvládne udělat žádný jiný úkon. Protivník je však konfrontován s časovým limitem a musí se zuby-nehty pokusit o to, mu vaření překazit, aby předešel zkáze. Podaří-li se Alchymistovi smrtící lektvar uvařit, všichni na bitevním poli, s výjimkou jeho samotného, umírají, a to i včetně přátelských jednotek.

Existují i jiné způsoby, kromě zabití Alchymisty, které může protivník použít, aby si zachránil kůži, například udělit ochrannou schopnost (efekt) na konkrétní jednotky. Těch se smrtící lektvar nedotkne, a Alchymista je nucen zápolit s přeživšími – nelehký to úkol pro jednotku, která je v přímém boji slabá.

Tohle nás i vrací zpátky k tématu statistické variace mezi jednotkami. Aby se posílila diverzita i v rámci meta-rolí, tak i u DPS jednotek najdeme takové, které mají sice vysoký útok, ale nízkou efektivitu proti brnění. Na druhé straně pak stojí ty, jež snadno skolí těžkooděnce, kdežto s mrštným, lehce obrněným protivníkem si neporadí.

Pokus a omyl

Je na Vás abyste objevili efektivní strategie a zjistili jak uspět v boji. Proto je vždy na místě nebát se experimentu, ani prohry. Chybami se člověk učí, a v Medieval platí tuplem, že štěstí přeje odvážným.